Κλινικά περιστατικά

Διόρθωση ασυμμετρίας ούλων

Εικόνα τετράγωνων και μικρών σε μέγεθος δοντιών που δίνουν αντιαισθητική εικόνα και η εικόνα μετά τη χειρουργική διόρθωση του περιγράμματος των ούλων με σαφή κλινική βελτίωση.

Κάλυψη ρίζας #41

Έντονη υποχώρηση των ούλων στον κάτω δεξιά κεντρικό τομέα. Η νεαρή ασθενής εμφάνιζε ενόχληση στα κρύα ερεθίσματα και στο βούρτσισμα. Εφαρμόσθηκε τεχνική με μόσχευμα μαλακών ιστών (ούλων) και το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε πλήρως.

Κάλυψη ρίζας #41

Η νεαρή ασθενής προσήλθε με ενόχληση στην περιοχή των κάτω κεντρικών τομέων. Ανέφερε έντονη ευαισθησία και αδυναμία επαρκούς βουρτσίσματος στην περιοχή, λόγω εκτεταμένης απογύμνωσης της ρίζας. Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε τροποποιημένη τεχνική φακέλλου (tunneling) με μόσχευμα μαλακών ιστών που λήφθηκε από την περιοχή της υπερώας. Οι εικόνες δείχνουν ότι η απογυμνωμένη ρίζα καλύφθηκε πλήρως.

Κάλυψη ριζών #13-23

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για την αντιαισθητική εικόνα που εμφάνιζε στο χαμόγελο της λόγω της έκθεσης των ριζών στα δόντια της άνω γνάθου. Παράλληλα ανέφερε ευαισθησία στα ψυχρά ερεθίσματα. Το πρόβλημα επιλύθηκε με την εφαρμογή δύο διαφορετικών τεχνικών πλαστικής χειρουργικής των ούλων.

Κάλυψη ρίζας #13

Στη νεαρή ασθενή 22 ετών εφαρμόσθηκε η χειρουργική τεχνική του μυλικά μετατοπιζόμενου κρημνού για την κάλυψη της απογυμνωμένης ρίζας του δοντιού #14 που δημιουργούσε ευαισθησία στη λήψη κρύων τροφών.

Κάλυψη ρίζας #31

Η ασθενής 30 ετών εμφάνιζε πόνο κατά τη μάσηση και το βούρτσισμα των δοντιών λόγω υποχώρησης των ούλων στην περιοχή του κάτω τομέα. Το πρόβλημα λύθηκε με μία μικρή χειρουργική επέμβαση που έγινε χωρίς πόνο και ταλαιπωρία.

Κάλυψη ρίζας #22-23

Η ασθενής 31 ετών εξέφραζε την δυσαρέσκεια της για την περιοχή του αριστερά άνω πλάγιου τομέα και κυνόδοντα όπου όπως έλεγε η ίδια, φαίνονταν τα δόντια της μεγαλύτερα. Στην ασθενή έγινε χειρουργική επίλυση του προβλήματος με τη λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού από την υπερώα (ουρανίσκο) της και δόθηκαν οδηγίες τροποποίησης της μεθοδολογίας βουρτσίσματος με τη χρήση μαλακής οδοντόβουρτσας.

Κάλυψη ρίζας #23

Η ασθενής Κ. 20 ετών παραπονιόταν για ενόχληση όταν έπινε κάτι κρύο και για αντιαισθητική εικόνα στο χαμόγελο στην αριστερή περιοχή αντίστοιχα προς τον κυνόδοντα. Παρατηρήθηκε υποχώρηση των ούλων στο δόντι #23 που αντιμετώπισθηκε χειρουργικά με την τεχνική του μυλικά μετατοπιζόμενου κρημνού.

Κάλυψη ρίζας #33

Στην ασθενή 28 ετών πραγματοποιήθηκε πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου στην περιοχή του κάτω αριστερά κυνόδοντα (δόντι #33) για την αντιμετώπιση υποχώρησης των ούλων λόγω τραυματικού βουρτσίσματος και παρειακής θέσης του δοντιού στο στόμα. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική φακέλλου με τη χρήση μοσχεύματος συνδετικού ιστού που λήφθηκε από την περιοχή της υπερώας.

Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα #41

Στην ασθενή 26 ετών υπήρχε έλλειψη ούλων στην περιοχή του κάτω κεντρικού τομέα η οποία δημιουργούσε δυσανεξία στην ασθενή στο φαγητό και το βούρτσισμα των δοντιών. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος από τον ουρανίσκο (υπερώα) για την αύξηση της ζώνης των κερατινοποιημένων ούλων.

Κάλυψη ρίζας #43

Στον ασθενή 24 ετών έγινε χειρουργική παρέμβαση στην κάτω πρόσθια περιοχή για την αντιμετώπιση εκτεταμένης υποχώρησης των ούλων που δημιουργούσε δυσανεξία στο βούρτσισμα και ευαισθησία των δοντιών. Πραγματοποιήθηκε η χειρουργική τεχνική φακέλλου (tunneling) με τη λήψη μοσχεύματος ούλων (συνδετικού ιστού) από την υπερώα που οδήγησε σε πλήρη κάλυψη της ρίζας.

διαβάστε επίσης