Διατήρηση υγείας των εμφυτευμάτων

Σημαντική παράμετρος για την ευνοϊκή μακροπρόθεσμη πρόγνωση των αποκαταστάσεων πάνω σε εμφυτεύματα είναι η υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών. Απαιτείται λοιπόν η εφαρμογή αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής σε καθημερινή βάση με την τεχνική, τον τρόπο και τα μέσα που έχει συστήσει ο Περιοδοντολόγος.

Η συχνότητα των επανεξετάσεων ορίζεται ανάλογα με την ικανότητα του ασθενούς να διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της οδοντικής μικροβιακής πλάκας. Σε κάθε όμως περίπτωση συστήνονται δύο ετήσιες επανεξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση των περιεμφυτευματικών ιστών. Κατά τη φάση αυτή αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα, που σε αυτό το στάδιο είναι μικρής έκτασης και μπορούν να ελεγχθούν χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία.

διαβάστε επίσης