Υπολογιστικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD-CAM-Computer assisted design-manufacture) είναι δυνατή η χειρουργική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων με τη βοήθεια ειδικού χειρουργικού οδηγού, ο σχεδιασμός του οποίου γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού.

Πλεονεκτήματα

Ακρίβεια στη διάγνωση και τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Ασφάλεια αποφυγής τραυματισμού ζωτικών ανατομικών μορίων

Αξιοποίηση του συνόλου των διαστάσεων του υπάρχοντος οστού

Μείωση του επεμβατικού χρόνου και σημαντικά μειωμένη μετεγχειρητική ταλαιπωρία

– Χωρίς ράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις η επέμβαση γίνεται χωρίς ράμματα

Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενή

Περιορισμοί

– Απαιτεί εξοικείωση και σχετική εμπειρία με τα ψηφιακά πρωτόκολλα

– Επιπλέον κόστος για τη μελέτη και κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα

διαβάστε επίσης