Κλινικά περιστατικά

Εκτομή χαλινού

Στον ασθενή της φωτογραφίας, η χαμηλή κατάφυση του χαλινού εμπόδιζε την διαχείριση των ιστών για την αισθητική αποκατάσταση του άνω κεντρικού τομέα. Πριν την τοποθέτηση της τελικής προσθετικής αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε εκτομή του χαλινού με τη χρήση διοδικού Laser. Η επούλωση της περιοχής, σε διάστημα 6 ημερών μετά την επέμβαση, είναι εντυπωσιακή.

Αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα

Ο ασθενής που βρισκόταν σε ορθοδοντική θεραπεία προσήλθε στο ιατρείο προκειμένου να γίνει αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα. Λόγω της προστομιακής του εντόπισης, η αποκάλυψη έγινε ατραυματικά με τη χρήση διοδικού Laser.

Αφαίρεση Ογκιδίου

Ο ασθενής εμφάνιζε ογκίδιο στο βλεννογόνο του στόματος το οποίο συχνά τραυμάτιζε κατά τη μάσηση. Η αφαίρεση του αποφασίστηκε να γίνει  με τη χρήση συσκευής laser, χωρίς ράμματα.

διαβάστε επίσης