Εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές

Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου

Μετά την εξαγωγή ενός δοντιού, το φατνίο (οστούν που περιβάλλει και συγκρατεί το δόντι στην γνάθο) αρχίζει να απορροφάται. Η μείωση των διαστάσεων του σε εύρος και σε ύψος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και την προσθετική αποκατάσταση που θα ακολουθήσει, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.

Ο όρος διατήρηση μετεξακτικού φατνίου περιλαμβάνει τις χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται μετά την εξαγωγή ενός δοντιού και αποσκοπούν στη διατήρηση του όγκου και του περιγράμματος του φατνίου, εξασφαλίζοντας έτσι τις κατάλληλες διαστάσεις για την μετέπειτα τοποθέτηση εμφυτεύματος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ

Ανύψωση ιγμόρειου

Το ιγμόρειο άντρο έχει σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας και καταλαμβάνει το σώμα της άνω γνάθου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι αδύνατη λόγω μειωμένου ύψους οστού στις οπίσθιες περιοχές της άνω γνάθου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται είτε στην ίδια συνεδρία με την ανύψωση του ιγμορείου είτε μετά από μερικούς μήνες ανάλογα την κλινική περίπτωση.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε την ανύψωση του ιγμορείου με προηγμένες χειρουργικές μεθόδους ώστε να πραγματοποιείται με σχετικά ανώδυνο τρόπο και τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.

Ανύψωση ιγμόρειου

Ανάπλαση οστού

Σε αρκετές περιπτώσεις ο όγκος του οστού δεν είναι επαρκής για να δεχθεί ένα ή περισσότερα εμφυτεύματα. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα επαρκές οστικό υπόστρωμα εφαρμόζονται χειρουργικές τεχνικές που στοχεύουν στην ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων και μεμβρανών.
Ανάπλαση οστού
διαβάστε επίσης