Κλινικά περιστατικά

Τοποθέτηση εμφυτεύματος στον #25

Η ασθενής εμφάνιζε τερηδόνα που επεκτεινόταν υποουλικά στον άνω αριστερά δεύτερο προγόμφιο. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του δοντιού και τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος με σκοπό τη διατήρηση των διαστάσεων του φατνίου. Μετά από 6 μήνες πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και της θήκης (στεφάνης) επί αυτού.

Εξαγωγή #11 και άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος

Στο παρακάτω περιστατικό ο άνω δεξιά κεντρικός τομέας παρουσίασε κάταγμα. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του #11 και άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος. 

Ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου άνω αριστερά

Στον ασθενή του περιστατικού είναι αδύνατη η τοποθέτηση εμφυτευμάτων λόγω μειωμένου ύψους οστού στην οπίσθια άνω αριστερή περιοχή. Η ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου είναι απαραίτητη προυπόθεση για τη μετέπειτα τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου άνω δεξιά

Στο παρακάτω περιστατικό αποφασίσθηκε εξαγωγή του άνω αριστερά γομφίου λόγω εκτεταμένης απώλειας οστού, περιοδοντικής αιτιολογίας. Προκειμένου να αποκατασταθεί η νωδή περιοχή, προηγήθηκε ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου για να δημιουργηθεί επαρκές οστικό υπόστρωμα για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Εμφύτευμα #21

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με κάταγμα στον άνω αριστερά κεντρικό τομέα. Εφαρμόστηκαν χειρουργικές τεχνικές οστικής ανάπλασης και διευθέτησης μαλακών περιεμφυτευματικών ιστών σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Αντικατάσταση νεογιλών κυνόδοντων

Στην ασθενή 32 ετών υπήρχε συγγενής έλλειψη κυνοδόντων. Στη θέση των αντίστοιχων νεογιλών τοποθετήθηκαν 2 εμφυτεύματα, τα οποία αποκαταστάθηκαν με μεταλλοκεραμικές στεφάνες.

Εμφύτευμα με οστική ανάπλαση #12

Η ασθενής παρουσίασε κάταγμα στο δόντι #12 ενώ παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δυσαρμονία των ούλων στην πρόσθια άνω περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από επεμβάσεις που περιελάμβαναν εξαγωγή του δοντιού, ανάπλαση οστού στην περιοχή, τοποθέτηση εμφυτεύματος, αύξηση των μαλακών ιστών για την επίτευξη ιδανικής αισθητικής εικόνας και το αποτέλεσμα φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες

Τοποθέτηση 11 εμφυτευμάτων

Ο ασθενής της εικόνας παρουσίαζε πολυτερηδονισμό στα δόντια της άνω γνάθου και έλλειψη δοντιών στην κάτω γνάθο. Αποφασίστηκε εξαγωγή των δοντιών και αποκατάσταση με εμφυτεύματα.

Τοποθέτηση εμφυτεύματος #14

Στην ασθενή 48 ετών πραγματοποιήθηκε μία σειρά από επεμβάσεις που περιελάμβαναν εξαγωγή του δοντιού #14 με τεχνική διατήρησης των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου, τοποθέτηση εμφυτεύματος, μοσχεύματος ούλων για βελτίωση της αισθητικής της περιοχής και προσθετική αποκατάσταση με κατασκευή μεταλλοκεραμικής στεφάνης (θήκης) επί του εμφυτεύματος.

Εμφύτευμα με ανάπλαση οστού #14

Στον ασθενή 42 ετών είχε γίνει πρόσφατα εξαγωγή του δοντιού #14. Αποφασίσθηκε η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος στην περιοχή για την αντικατάσταση του ελλείποντος δοντιού. Το έλλειμμα του οστού που υπήρχε μετά την εξαγωγή του δοντιού αντιμετωπίσθηκε με ανάπλαση οστού που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χρόνο με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, αποδίδοντας ένα ικανοποιητικό αισθητικά αποτέλεσμα.

Εμφύτευμα #21

Ο ασθενής εμφάνισε απορρόφηση της ρίζας του κεντρικού τομέα της άνω γνάθου, λόγω παλαιού τραύματος. Το δόντι κρίθηκε μη διατηρήσιμο και μετά την εξαγωγή του, τοποθετήθηκε εμφύτευμα στην περιοχή. Το δόντι του ασθενούς τροποποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως μεταβατική λύση για διαμόρφωση των μαλακών ιστών.

διαβάστε επίσης