Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος

Για τη διατήρηση του αποτελέσματος της περιοδοντικής θεραπείας απαιτείται τακτικός περιοδικός έλεγχος από τον περιοδοντολόγο σε μακροχρόνια βάση.

Η επανεξέταση του περιοδοντικού ασθενή αποτελεί ανασπόσπαστο κομμάτι της περιοδοντικής θεραπείας και περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του σε θέματα στοματικής υγιεινής και την παροχή υποστηρικτικής θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Βασικός σκοπός της υποστηρικτικής θεραπείας είναι η απομάκρυνση των μικροβιακών εναποθέσεων και των υπολειμμάτων πέτρας από την περιοχή των δοντιών τόσο υπερουλικά όσο και υποουλικά.

Οι επανεξετάσεις ορίζονται σε χρονικά διαστήματα που ποικίλλουν από 3-6 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι η ηλικία του ασθενούς, η βαρύτητα της αρχικής κατάστασης, το αποτέλεσμα που έχει προκύψει μετά τη θεραπεία και κυρίως η αποτελεσματικότητα της στοματικής υγιεινής που ο ασθενής εφαρμόζει σε καθημερινή βάση.

διαβάστε επίσης