Στάδια θεραπείας

Επιμέρους στάδια θεραπείας

Προκειμένου να είναι επιτυχημένη η θεραπεία με εμφυτεύματα είναι απολύτως αναγκαία η τήρηση όλων των επιμέρους σταδίων που απαιτούνται κατά περίπτωση και τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Λήψη ιατρικού & οδοντιατρικού ιστορικού
  • Κλινική & ακτινογραφική αξιολόγηση
  • Τοποθέτηση του εμφυτεύματος με τοπική αναισθησία σε συνθήκες αποστείρωσης
  • Περίοδος οστεοενσωμάτωσης που διαρκεί από 6 εβδομάδες έως και 6 μήνες, ανάλογα με την περιοχή της γνάθου που τοποθετείται το εμφύτευμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης
  • Τελική προσθετική αποκατάσταση, η οποία συνοδεύεται από την τοποθέτηση των δοντιών με τη μορφή θήκης (στεφάνης) ή γέφυρας στο/στα εμφυτεύματα
διαβάστε επίσης